Αρχεία Ιστολογίου

τα κρινάκια Παναγιάς της Σεριφιώτισας

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

SKRIK. Mondial ’18

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

μεσημέρι στο παρκάκι

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Διάδρομος κρατικού

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Le petit jardin

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

A la Barre

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Alkyonides

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Café «la fleuve»

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

En attente. Au Poste.

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε

Le soleil d’ aprés midi dans leur café.

Εικόνα | Posted on by | Σχολιάστε